Vydanie výpisu z obchodného registra

Notár ako osvedčujúca osoba môže vydať žiadateľovi výpis z obchodného registra, a to pre všetky subjekty zapísané v obchodnom registri.

Konečná cena výpisu z obchodného registra závisí od počtu strán výpisu, pričom za každú, aj začatú stranu listiny výpisu z obchodného registra predstavuje 3,00 Eur s DPH.