Kontaktné údaje

Notársky úrad
JUDr. Jakub Kajba, PhD.

Tajovského 3
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Jakub Kajba, PhD., notár
E-mail: jakub.kajba@notar.sk

Mgr. Martina Riečanová, notársky koncipient
Mobil: +421 944 304 939
E-mail: riecanova@notarskyuradbb.sk

Tatiana Horváthová, vedúca kancelárie
Mobil: +421 903 506 661
E-mail: horvathova@notarskyuradbb.sk

Sekretariát
Tel.: 048/286 10 12

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 17:00
Utorok 7:30 - 17:00
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 17:00
Piatok 7:30 - 16:00

 

Úradné hodiny počas sviatkov

Notárske úkony je možné vykonať v pracovných dňoch
aj v čase od 17:00 hodiny
po telefonickej dohode
na tel. č.: 048/286 10 12 alebo 0944 304 939.

Osvedčovanie pravosti podpisov a listín počas víkendu
je potrebné si dohodnúť na tel. č.: 0903 506 661 alebo
0944 304 939. K úkonu sa účtuje náhrada za stratu času
vo výške 3,32 Eur bez DPH za každú aj začatú polhodinu.